Programma

Untitled document

Veertig jaar 't Kliekske

Hier passeert voor de toeschouwers een melange van de mooiste liederen en instrumentale, traditionele Vlaamse volksmuziek, die 't Kliekske gedurende hun rijk gevulde bestaan ten gehore bracht. Dit alles wordt doorweven met humoristische teksten en visuele aspecten zoals het gebruik van diverse poppen en hun uitgebreide instrumentarium.

Nen toffen avond

Een programma voor jong en oud waarin 't Kliekske muzikale hoogtepunten speelt uit de 35 jaar op de planken. Een heel arsenaal van Vlaamse volksinstrumenten wordt gebruikt - draailier, doedelzak, harmonica, fijfer, schalmei, hakkebord, blazevere,... Er zijn niet enkel instrumenten te zien (en te horen) maar ook poppen, plakkaatliederen en visuele attrakties horen erbij om er nen toffen avond van te maken.

Klein, klein manneke

Ongetwijfeld het succesprogramma van 't Kliekske. In de loop van de dag maken kinderen van tussen 6 en 12 jaar (basisschool) onder begeleiding van 't Kliekske zelf hun muziekinstrument: rommelpot, rinkelbom, hanske knap, rammelaar, noneke of trom. Al deze instrumenten worden in de zaal voor het podium tentoongesteld. Als apotheose volgt aansluiten (of 's avonds) een concert waarbij 't Kliekske wordt begeleid door de kinderen. Ouders, familie en vrienden vormen een enthousisast publiek voor de jonge muzikanten, die hiermee een onvergetelijke dag beleven.

Schoolconcerten

't Kliekske kan didactisch en pedagogisch verantwoorde schoolconcerten brengen, voor alle leeftijdsgroepen in een schoolgemeenschap. 't Kliekske is te subsidieren via DynaMo2 of via de Canoncel van het departement Onderwijs.


Janneke en Mieke

Een programma voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar, vol poppen, dierenfiguren, tekeningen, kinderinstrumentjes en veel waar de kinderen volop kunnen in meeleven of aan meedoen. Zo'n tachtigtal voorstellingen in en om Brussel toonden aan dat dit programma een schot in de roos is bij het jonge volkje - de belevenissen van Janneke en Mieke laten de jongsten een uurtje genieten.

De jaarwende

Een kerstprogramma met liederen en instrumentale nummers voor de periode van Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen. Met deze volksmuziek rond de jaarwisseling bleef in Vlaanderen een bijna onvermoede culturele erfenis bewaard, rijk aan diversiteit en melodische zeggingskracht.

Langs straten en pleinen

Van oudsher trokken zangers en muzikanten van dorp tot dorp, van stad naar stad om hun muziek ten gehore te brengen en zo in hun levensonderhoud te voorzien. Leurders, venters en marktkramers brachten onder luid geroep hun waren aan de man, terwijl jongleurs, goochelaars en potsenmakers hun kunsten vertoonden, omringd door dichte drommen mensen. Bij het buitenkomen van de kerk stond de orgeldraaier of de straatzanger met zijn plakkaatliederen de mensen op te wachten. Het sociaal leven van de gewone man speelde zich grotendeels af op straat - denk maar aan de ontelbare kermissen, markten, schuttersfeesten en de stoeten, processies en reuzeommegangen, het carnaval-, driekoningen en vastenavondzingen. 't Kliekske laat in dit programma een hele resem van deze straatgebruiken met liedjes, dansmuziek en poppen, gebracht met de nodige humor, voorbijtrekken.

foto copyright Filipe Deleye

Op de buiten

't Kliekske neemt u mee naar buiten: het dorp van weleer, de boerderij, het landelijke, de dorpsschool, de rust, de plaats waar iederen nog iedereen kent en misschien ook 't Kliekske met paard en huifkar ooit langskwam. Een vleugje nostalgie en toch ook weer de dagdagelijkse realiteit van hard labeur. Allerlei volksmuziekinstrumenten, zoals die eertijds hier te lande voor wat plezier en vertier zorgden, passeren de revue. De eenvoud siert, de muziek is puur natuur. Dit plezant en gemoedelijk programma is niet enkel muziek - poppen, liedblaadjes of een schitterend plakkaat horen er ook bij.

Wilde Vaart

Een programma met oude zeemansliederen uit Vlaanderen. Liedjes over de zee, de grote vaart, het vertier op de wal en heimwee in den vreemde. Herman Dewit en zijn kompanen maakten een keuze uit het rijke aanbod van zeemans-liederen en dansen. '

t Kliekske presenteert dit alles op een eigen manier, met een karrevracht volksmuziekinstrumenten en rijk geillustreerd met anekdotes en straffe zeemansverhalen.